Modus | Home page

Den klastrů tentokrát jinak - Zveme vás na Clusters meet Regions v Praze, 23. - 24. října 2023

Novinka

European Cluster Collaboration Platform, pod záštitou Evropské komise, společně s partnery Národní klastrová asociace, CEDEG, Klastr MECHATRONIKA a Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, spoluorganizují mezinárodní konferenci Clusters meet Regions.


Konference Clusters meet Regions proběhne ve dnech 23. – 24. října 2023, ve Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky, v Praze. Hlavními tématy bude digitalizace, kyberbezpečnost, AI, čisté technologie, 3D tisk a virtuální realita.

 

KONTEXT A CÍLE

Patnáct regionů EU projevilo zájem o uspořádání mezinárodní konference v rámci cyklu Clusters meet Regions, které probíhají mezi roky 2022 – 2023. Na těchto konferencích se setkávají národní a mezinárodní klastrové organizace, národní asociace a tvůrci politik, aby se  od sebe navzájem učili, jak lépe využít klastrové organizace k posílení průmyslových ekosystémů, posílit národní a regionální hospodářský rozvoj a navazovat kontakty s dalšími regiony, které čelí podobným výzvám v oblasti transformace.

 

|| Žijeme v neustále se vyvíjejícím světě, kde klastrové organizace hrají zásadní roli.

 

V návaznosti na velmi úspěšnou Evropskou klastrovou konferenci, která se konala v Praze, v září roku 2022, vás Národní klastrová asociace, společně s partnery CEDEG, Klastr MECHATRONIKA a Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR, srdečně zve opět do Prahy.

 

Klastrové prostředí v České republice se stále rozvíjí. Národní klastrová asociace registruje v České republice více než 100 klastrových organizací a technologických platforem, které představují čtrnáct Industrial Ecosystems, a podporují spolupráci českých klastrových organizací na regionální a mezinárodní úrovni. České klastrové organizace a jejich členové jsou vhodnými subjekty jako partneři pro inovativní projekty a lukrativní obchodní nabídky, které mají potenciál významně prospět evropskému průmyslu a hodnotovým řetězcům.

 

Během akce bude zvláštní část věnována ocenění Zlatý klastr za rok 2023 a vyhlášení nejlepších projektů roku.

 

|| Regionální zaměření

Regionální zaměření klastrových organizací v České republice se liší v závislosti na jejich specifických cílech a oblastech působnosti. Zatímco některé klastrové organizace mohou soustředit své aktivity v rámci určitého regionu, jiné mají širší národní nebo dokonce mezinárodní zaměření. Cílem těchto klastrových organizací je podpora spolupráce, inovací a hospodářského rozvoje v rámci příslušného regionu nebo celé země.

 

Vzhledem k rozloze České republiky většinou přesahuje regionální zaměření těchto klastrových organizací určitý region a zahrnuje celou republiku. Tyto klastrové organizace jsou hnací silou pokroku v oblasti digitalizace, kybernetické bezpečnosti, umělé inteligence, čistých technologií, 3D tisku a průmyslu virtuální reality spolu s jejich synergickým dopadem na další odvětví. Jejich vliv zasahuje
i do odvětví, jako je zdravotnictví, finance, výroba a doprava, a zesiluje tak transformační potenciál těchto klíčových oblastí. Podporou spolupráce a výměny znalostí v celostátním měřítku podporují české klastrové organizace ekonomický pokrok České republiky v různých odvětvích a staví ji do pozice lídra v oblasti digitální ekonomiky a udržitelného rozvoje.

REGISTRACE ZDE

CÍLOVÁ SKUPINA

Akce se zúčastní více než sto účastníků, včetně zástupců českých a evropských klastrových organizací a firem, národních a regionálních veřejných orgánů a organizací na podporu podnikání z České republiky a jiných regionů EU.

 

BENEFITY

Tato akce představuje příležitost k navázání obchodních vztahů mezi českými klastrovými organizacemi, podniky a dalšími partnery z EU. Je také ideální platformou pro vyhledání vhodných spolupracovníků na projektech.

 

Cílem akce je propojit klastrové organizace a společnosti z EU, které se specializují na digitální a aditivní výrobu a mají rozsáhlé odborné znalosti v této oblasti. Účastníci budou mít příležitost podělit se  o své znalosti a osvědčené postupy s různorodým publikem. Zúčastněné společnosti představí nejen své schopnosti klastrovým organizacím, ale také nabídnou evropským partnerům potenciální spolupráci. Jejich cílem je poskytnout komplexní pohled na jednotlivá odvětví a společnosti a zároveň usnadnit výměnu osvědčených postupů mezi účastníky.

 

PŘEDBĚŽNÝ PŘEHLED PROGRAMU

V úvodu konference vystoupí se svými projevy významní představitelé Evropské komise a České republiky.

 

Akce se zaměří především na klastrové prostředí v České republice s důrazem na podporu spolupráce a inovací. České a evropské firmy představí moderní digitální řešení a špičkové technologie v oblasti umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti. Účastníci se mohou seznámit s reálnými příklady a praktickou realizací čistých technologií, 3D tisku a VR průmyslu. Program vyvrcholí panelovou diskusí věnovanou podpoře spolupráce mezi klastrovými organizacemi a aktéry v oblasti inovací na regionální a národní úrovni.

 

Účastníci budou mít příležitost představit své organizace a zapojit se  do matchmakingových aktivit. Tímto způsobem může vzniknout platforma pro navazování kontaktů, zkoumání potenciálních partnerství a podporu smysluplných vazeb mezi účastníky.

 

Konference bude probíhat v anglickém jazyce.

 

(Předběžný program se připravuje a může se změnit v závislosti na dostupnosti a potvrzení řečníků - všechna jména budou potvrzena) V 3 01/08/2023

 

Day 1, 23 October 2023

09:00 – 10:00

REGISTRATION

10:00 – 10:30

Welcoming address and setting the scene  
Introduction by the organisers: Renata Pfefferova, ECCP / Jiri Herinek, President, NCA
Session 1: Czech Clusters as Leaders of Global Digital and Green Ecosystems
Moderation: Jiri Herinek, President, NCA
Welcome to the Czech Republic

-         Marian Piecha, Chief Executive Officer, Section European Fonds, Ministry of Industry  and Trade

-         Hlavní město Praha – region representatives (tbc)

-         Representative from European Commission, DG GROW (tbc)

10:30 – 11:30

The Cluster Landscape in the Czech Republic: Nurturing Collaboration and Innovation
Moderation: Jiri Herinek, President, NCA & Ivo Riha, Vice-president, NCA and Chairman of the Board, CEDEG

-         National Cluster Association (Czech Golden Cluster and the Best Projects of the Year announcement)

11:30 – 11:45

Setting the Scene – Presentation of ECCP Input Paper for the Czech Republic,
Jan-Phillip Krammer, Head of EU Services, Prognos

11:45 – 12:30

Panel Discussion: Practice of the Local Collaboration
Moderation: Jiri Herinek
, President, NCA

-         One year after the EU Cluster conference – good examples

-         Marian Piecha, Chief Executive Officer, Section European Fonds, Ministry of Industry  and Trade

-         Statutory Representatives / Managers of the Awarded Clusters

-         Cluster Members: Two representatives of Progressive Companies  

12:30-13:30

LUNCH

13:30-15:15               

Session 2: Modern Digital Solutions and High Technology: Harnessing AI and Cybersecurity in the Manufacturing Sector
Moderation: Ivo Riha, Vice-president, NCA and Chairman of the Board, CEDEG
Introduction to the topic: Ivo Riha, Vice-president, NCA and Chairman of the Board, CEDEG

-           Collaborative Innovation: Harnessing AI in the Manufacturing  Sector through Cluster partnerships

-           From Theory to Action: Deploying AI Security Systems in Practice

-           Is AI a Threat to your organisation?

-           Collaborative Innovation: Harnessing Cybersecurity in the Manufacturing Sector through Cluster partnerships

15:15 – 15:45

Coffee Break

   

15:45 – 17:15              

Session 3:  Exploring Real-World Examples and Implementation of Clean Technologies, 3D Printing and VR Industry

Moderation: Katerina Podana, Executive Director, Klastr MECHATRONIKA and Member of the Board, NCA

Introduction to the topic, Michal Zemko, President, Klastr MECHATRONIKA

-           Bayern Innovativ GmbH - Cross-Border Cluster Cooperation in the Field of Additive Manufacturing

-           Additive Manufacturing is an Ideal Technology in Industry

-           Incorporation of Advanced Technologies (Additive Manufacturing) into Education and the Possibility of a European Project

-           Czech Clusters as a Driver of Cooperation in the field of Clean Technologies, 3D Printing and the VR Industry

17:15 – 18:15 

Session 4: Panel Discussion
Fostering Collaboration among  Clusters and Innovation Actors at  Regional, National, and International Levels

Moderation: Jiri Herinek, President, NCA

-         Peter Keller, Hungarian Ministry of Finance, Head of Unit & TCI Director

-           SMEs - Companies / Clusters CZ/EU / Government / European Commission

18:15 – 18:30              

Wrap-Up: Jiri Herinek, President, NCA / Ivo Riha, Vice-president, NCA and Chairman of the Board, CEDEG

18:30-19:30

Site Visit: Presentation of the largest institute of the Academy of Sciences

19:30 – till late

Evening Programme – Upon registration, please email us at info@nca.cz

     

 

Day 2, 24 October 2023

09:00 – 09:30

REGISTRATION and COFFEE

09:30 – 10:30

PITCHING SESSION (with emphasis on Czech clusters + foreign clusters)

10:30 – 10:50

Coffee break

10:50 – 12:30

Matchmaking session

12:30 – 12:45

Closing ceremony

 

 

 
Created: 10/08/2023 09:34:34
Created: 10/08/2023 09:34:34