Modus | Home page

Vstup Slovenské technické univerzity v Bratislavě do CEDEG

Novinka

Představenstvo CEDEG na zasedání dne 5.1.2023 schválilo vstup Slovenské technické univerzity v Bratislavě do CEDEG jako zakládajícího člena.