Modus | Home page

Tisková konference k představení EDIH NEB v Liberci, 1. srpna 2023

Novinka


Dne 1.8. nastartovali členové představenstva CEDEG, Ivo Říha (za NCA)  a Maroš Barabas za (AEC/AROCOMA), společně s dalšími realizačními partnery aktivity na Evropském digitálním inovačním hubu Northern and Eastern Bohemia (EDIH NEB). Podívejte se na tiskovou konferenci hejtmanů a náměstků Libereckého a Královéhradeckého kraje společně s dalšími partnery projektu, která proběhla v úvodní části slavnostního dne. Po této části následovali prezentace know-how, technologií a zapojení do projektu ze strany ostatních partnerů.  

Tisková zpráva