Modus | Home page

Stretnutie “Česko-Slovenského CISO Clubu” - Bratislava 26. 9. 2023

Novinka

CEDEG, z.s. a Trend Micro vás pozývajú na stretnutie členov „Česko-Slovenského CISO CLUBu“


Diskutované témy

Oblasť kyberbezpečnosti zažíva ruka v ruke s postupujúcou digitalizáciou firiem a organizácií, nielen s ohľadom na COVID a konflikt na Ukrajine, výraznú dynamizáciu vývoja. Na jednej strane je tu množstvo nových technologických výziev viď napr. zmena situácie v type zamerania, frekvencie a šírenia ransomware. Do toho prichádzajú nové normy, ktoré budú mať úplne zásadný dopad na zaistenie bezpečnosti firiem a organizácií v kyberbezpečnostnom priestore (ZKB, NIS2…).

Témou stretnutia Česko – Slovenského CISO Club je Zero Trust Security, rámec kybernetickej bezpečnosti, ktorý stavia identitu do popredia riadenia prístupov a oprávnení. Poprední odborníci si pripravili workshopy, kde vysvetlia rôzne prístupy, základné piliere a skúsenosti s implementáciou Zero Trust princípu.

 

Zaregistrovať sa môžete TU