Modus | Home page

Stretnutie “CEDEG Česko-Slovenského CISO Clubu” – Bratislava, 5. 12. 2023

Novinka

CEDEG, z.s. a poisťovňa Colonnade vás pozývajú na stretnutie členov „CEDEG Česko-Slovenského CISO CLUBu“ v Bratislave 5. 12. 2023


Diskutované témy:

Oblasť kyberbezpečnosti zažíva ruka v ruke s postupujúcou digitalizáciou firiem a organizácií, nielen s ohľadom na COVID a konflikt na Ukrajine, výraznú dynamizáciu vývoja. Na jednej strane je tu množstvo nových technologických výziev viď napr. zmena situácie v type zamerania, frekvencie a šírenia ransomware. Do toho prichádzajú nové normy, ktoré budú mať úplne zásadný dopad na zaistenie bezpečnosti firiem a organizácií v kyberbezpečnostnom priestore (ZKB, NIS2…).

 

Na klubovom stretnutí sa dozviete informácie o posledných útokoch vo firemnom prostredí v regióne Česka a Slovenska, a dopady týchto útokov. Následne sa dozviete o možnosti krytia dopadov kybernetických útokov pomocou poistenia, rozsah krytia a reálne skúsenosti s likvidáciou u českého zákazníka. Zároveň sa pokúsime vyvrátiť niektoré mýty spojené s poistením kybernetických rizík na Slovensku.

 

Za podpory: Poisťovňa Colonnade

 

Miesto: Restaurant Parlament

 

Určené pre: šéfovia bezpečnosti, šéfovia IT, riaditelia digitálnej bezpečnosti firiem a organizácií

 

Program a registrácia TU