Modus | Home page

První jednání představenstva CEDEG v novém roce 2023

Novinka

Dne 5.1.2023 se konalo první jednání představenstva CEDEG v novém roce 2023, tentokráte v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze.


Hlavní náplní tohoto setkání, které vedl předseda představenstva CEDEG, Ivo Říha, byla diskuse a finalizace Plánu práce CEDEG na rok 2023. Rok 2023 bude pro CEDEG znamenat především posilování významu tohoto středoevropského uskupení, mj. s důrazem na prosazování konceptu Společnosti 5.0 a principů zelené a digitální transformace v prostoru střední Evropy.  Z pestrého souboru projektů na tento rok lze zmínit například přípravu 2. ročníku Česko-Slovenského technologického summitu, který proběhne 7.-8. června 2023 v prostorách zámku Mikulov a tematicky se věnuje oblastech evropských digitálních inovačních hubů, kyberbezpečnost a umělé inteligence.  Dalším příkladem dynamicky se rozvíjejícího projektu je, v rámci ČR a SR - unikátní koncept pravidelných setkání členů „Česko-Slovenského CISO/CSO Clubu“, který sdružuje ředitele digitální bezpečnosti a kyberbezpečnostní manažery z významných českých i slovenských firem a organizací.  Množství témat se týká rozvoje environmentální oblast, internacionalizace aktivit zejména členských firem stejně jako např.  spoluprací mezi členskými firmami a univerzitami. Těšíme se, že budeme moci veřejnosti prezentovat po celý rok 2023 množství nových aktivit a projektů.