Modus | Home page

Prehľad otvorených výziev - Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa a EIT Manufacturing

Novinka

Užitočné informácie súvisiacich s výzvami Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa a EIT Manufacturing


Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Plánované brokerage eventy organizované sieťami Národných kontaktných bodov pre Klaster 4 orientované na hľadanie partnerov do konzorcií v rámci otvorených výziev Klastra 4:

  • 10. 2023 – Brokerage Event Space 2024 (Destinácia 5 pracovného programu pre Klaster 4) – organizovaný sieťou COSMOS4HE – online

 

Ďalšie brokerage eventy a matchmakingové príležitosti organizované inými organizáciami/ iniciatívami:

Informácie k možnostiam cestovných grantov na brokerage eventy nájdete na stránke:

https://www.ncpwideranet.eu/travel-grants/.

Nové výzvy v rámci časti Priemysel Klastra 4, ktoré boli otvorené 19.09.2023, je možné nájsť napr. na stránke:

https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-globalne-vyzvy/heu-globalne-vyzvy-digitalizacia-priemysel-a-vesmir/#tabs_desc_62559_5.

 

Kaskádové výzvy (priemysel a digitalizacia)

  • SURE 5.0 Acceleration Programme – akceleračný program pre MSP pôsobiace vo výrobných reťazcoch v oblastiach európskej mobility, dopravy a automo-bilového priemyslu, letectva a obrany a elektroniky, ktoré potrebujú digitálne transformovať svoj výrobný proces, aby sa stali udržateľnejšími, odolnejšími a zameranými na človeka. Uzávierka výzvy formou 3 cut-off termínov: 25.10.2023, 03.01.2024, 28.02.2024.
  • SERMAS  Open Call 1: Develop – projektové návrhy podávajú konzorciá 1-3 partnerov – inovátorov, výrobcov zariadení, poskytovateľov technológii a integrátorov s cieľom vyvíjať, integrovať, nasadzovať a overovať aplikácie a služby pre SERMAS Toolkit. Uzávierka výzvy je plánovaná na 31.10.2023 17:00 CET.
  • NEMO Open Call #1 – cieľom výzvy je rozšíriť rozsah a technológiu NEMO, výzva pre európske MSP pôsobiace v oblasti edge computing, edge and cloud natívneho vývoja softvéru, operačných systémov, IOT/5G sietí a IoT výrobných subjektov. Uzávierka výzvy je: 30.11.2023.

 

EIT Manufacturing

  • výzva na podávanie projektových návrhov Second Call for Proposals 2024, ktorá sa týka oblasti inovácie, vzdelávanie, Regionálna inovačná schéma (RIS), Uzávierka výzvy plánovaná na 20.11.2023 00:00 CEST.
  • program Accelerate, ktorý má stanovené uzávierky na podávanie prihlášok prostredníctvom cut-off termínov, najbližší termín uzávierky je 06.11.2023, 12:00 pm CET
  • program Transform, ktorý má stanovené uzávierky na podávanie prihlášok prostredníctvom cut-off termínov, najbližší termín uzávierky je 09.10.2023, 12:00 pm CET a 09.11.2023, 12:00 pm CET
  • výzva Empowering SMEs Call zameraná na podniky, termín uzávierky: 11.12.2023, 23:59 CEST

 

Mária Behúlová

člen predstaventsva CEDEG