Modus | Home page

Otevřená mezinárodní výzva

Novinka


V rámci druhej výzvy na predkladanie návrhov projektov je otvorená výzva pre organizácie z celej strednej Európy, aby predložili svoje návrhy na nadnárodnú spoluprácu vo všetkých prioritách a špecifických cieľoch.

 

Očakávajú sa návrhy, ktoré majú odporúčanú veľkosť partnerstva 5 – 12 organizácií, s trvaním projektu do 30 mesiacov a rozpočtom medzi 1,2 a 1,9 milióna Eur ERDF. Výzva je otvorená od 22.3.2023.

 

Termín podania projektových návrhov:        17. máj 2023

Predpokladaný začiatok riešenia projektov: Jar 2024

Projektový návrh sa podáva v anglickom jazyku.

 

Ďalšie podrobnosti o výzve:

https://www.interreg-central.eu/second-call-open/

 

Tematické priority výzvy Interreg Central Europe nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Priority 1: Cooperating for a smarter central Europe

Priority 2: Cooperating for a greener central Europe

Priority 3: Cooperating for a more connected central Europe

Priority 4: Improving governance for cooperation in central Europe

 

K výzve sú dostupné video tutoriály, ktoré vysvetľujú detaily tematických priorít aj samotnej výzvy a tiež sekcia FAQ na nasledujúcom odkaze:

https://www.interreg-central.eu/support-for-applicants/#explainers-and-tutorials