Modus | Home page

Kybernetická bezpečnost v regionech - Západní Slovensko 26. dubna 2022

Novinka

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Stredoevropské uskupenie CEDEG Národní klastrová asociace a partneri vás pozývajú k účasti na konferencii venovanej praktickým odporúčaniam a prezentáciám účelných technických riešení:


Informačná a technologická bezpečnosť je vzhľadom ku stále dynamickejšej digitalizácii a automatizácii procesov v riadení a chode verejných organizácií a obcí, rovnako ako vo výrobe a chode firiem a z hľadiska hrozieb pre ich zaistenie stále dôležitejšou témou.

 

Více informací a možnost přihlášení ZDE