Modus | Home page

Kyberbezpečnost ve firmách a organizacích a současné velké výzvy – Liberec 2022

Novinka

Národní klastrová asociace, Technická univerzita v Liberci, Liberecký kraj, ARR Libereckého kraje, DIH Northeast, středoevropské sdružení CEDEG, IRESA CZ a partneři vás zvou k participaci na konferenci věnovanou praktickým doporučením a prezentacím účelných technických řešení.