Modus | Home page

Kyberbezpečnost v regionech - Brno 13. 2. 2024

Novinka

Rozvíjíme KYBERBEZPEČNOST NA JIŽNÍ MORAVĚ


Dne 13. února EDIH Northeast společně s Národní klastrovou asociaci (NCA), Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno, středoevropským uskupením CEDEG a IRESA realizovali další akci v rámci roadshow Kyberbezpečnost v Regionech 2024. Akce se konala v Brně prostorách VUT - FEKT, byl připraven informačně nabitý program za účasti rektora VUT Doc. Ladislava Janíčka a děkana fakulty Prof. Vladimíra Aubrechta. 

Akci moderoval viceprezident NCA a předseda představenstva CEDEG Ivo Říha. 


Hlavními partnery akce byli: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Aricoma, Soitron, Whalebone, Unicorn, awin IT a Progress.