Modus | Home page

Konference ke kyberbezpečnosti ve Zlíně - trendy v kybernetické bezpečnosti, především NIS2

Novinka

Zlín 9. března 2023: Dne 7.3.2023 pořádala Národní klastrová asociace, Středoevropský metaklastr CEDEG a IRESA CZ, společně se TIC, UTB a Zlínským krajem konferenci, která se věnovala aktuálním tématům kybernetické bezpečnosti.  Hlavními tématy byly systémové, technologické a procesní souvislosti nové evropské směrnice NIS 2 a z ní vyplývající požadavky na zajištění kyberbezpečnosti ze strany firem a organizací, současné technologické trendy v kyberbezpečnosti, nedostatek kvalifikovaných specialistů, stejně jako možná řešení.


Na konferenci se sešli především zástupci managementu, oddělení IT a kyberbezpečnosti z firem i organizací veřejné správy, včetně akademické sféry.

„Celodenní konference 7.3. je součástí roadshow Kyberbezpečnost v regionech, kterou v 10 českých a slovenských regionech každoročně realizuje Národní klastrová asociace, středoevropské uskupení pro digitalizaci a progresivní environmentální technologie CEDEG a IRESA CZ, společně s partnery v daném regionu. Propojujeme tak nejaktuálnější praktické poznatky našich technologických firem s odbornými poznatky dalších kapacit v regionu, včetně kolegů z Univerzity Tomáše Bati, a společně tyto zkušenosti předáváme odborných zaměstnancům v IT a kyberbezpečnosti v průmyslových podnicích i veřejné správě v daném regionu “, říká předseda představenstva CEDEG a viceprezident NCA Ivo Říha.  

Smysluplnost a přínos akce vnímají nejen cílové skupiny, ke kterým poselství z diskuse a prezentací míří, ale i prezentující technologické firmy. „Jsme členy uskupení CEDEG a aktivní účast na regionálních akcích nám přináší nová propojení a zajímavé technologické i obchodní synergie“, říká Karolína Mozgová, expertka na kybernetickou bezpečnost a NIS 2 firmy TESKA LABS, která na akci představila čistě české a unikátní řešení log managementu v podobě sofistikovaného nástroje LogMan.io a TeskaLabs SIEM v souvislosti s podmínkami nové evropské směrnice o kybernetické bezpečnosti NIS 2.

„Kyberbezpečnost je jedna z oblastí, která hýbe světem IT a určitě bude nabývat stále vyšší důležitosti. Je to také jeden ze směrů nejen pedagogických, ale také výzkumných, kterými se ubírá Fakulta aplikované informatiky. Proto jsem rád, že můžeme na naší fakultě tuto konferenci pořádat,“ uvádí děkan Fakulty aplikované informatiky doc. Jiří Vojtěšek.

Své odborné prezentace představili na konferenci zástupci z technologických firem Datasys, AXENTA, ESET Software, Unicorn Systems, Awin IT, Progress, TeskaLabs, TIS partners a doplnili je odborné prezentace z TIC Zlín, Univerzity Tomáše Bati a MSIC/ EDIH Ostrava.