Modus | Home page

EIT Digital AcceleratorDátum otvorenia:
01.01.2022, 00:00
Uzávierka:
31.12.2023, 00:00


Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
EIT Digital, znalostné a inovačné spoločenstvo Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) zamerané 
na oblasť digitálnych technológií má zverejnený program EIT Digital Accelerator.
Akcelerátor sa zameriava na európske technologické scale-upy v rámci digitálnych technológií, ktoré majú ambíciu 
medzinárodne rásť. Doteraz bolo podporených už viac ako 400 podnikov z 20 krajín.
https://eraportal.sk/vyzvy/eit-digital-accelerator/?portal=heu