Modus | Home page

Den klastrů

Novinka

Dne 7. prosince  2022 proběhl již devátý Den Klastrů, v Kraji Vysočina, který zorganizovala Národní klastrová asociace.


Letošní Den Klastrů se konal na půdě Vysoké školy polytechnické Jihlava, s podporou Kraje Vysočina.

 

Účastníci se seznámili s pohledem Ministerstva průmyslu a obchodu na zapojení klastrů a technologických platforem do inovační infrastruktury ČR v následujících letech.  Kolegové z ministerstva také představili připravovanou výzvu na podporu klastrů, která by měla být spuštěna v lednu 2023. Využili jsme účasti zástupců klastrových organizací ze Slovenska a operativně na program zařadili stručné představení Regionálního průmyslového inovačního klastru REPRIK. Bylo představeno inovační prostředí kraje Vysočina z úst zástupců Kraje Vysočina a Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.

Gratulujeme všem oceněným, mnohokrát děkujeme za pozvání a těšíme se na příští ročník.