Modus | Home page

CZ-SK CISO CLUB

CO JE ČESKO-SLOVENSKÝ CISO CLUB?

 

Je to platforma pro setkávání ředitelů kyberbezpečnosti a kyberbezpečnostních manažerů velkých firem a organizací.

 

Při “nultém” setkání neboli besedě jádrové skupiny nově vytvořeného Česko-Slovenského CISO Club, které proběhlo dne 22.11.2022, byl tak položen základ pro pravidelná setkávání a besedy s pozvanými odbornými hosty nového VIP uskupení skupiny CSO ředitelů a kyberbezpečnostních manažerů. 

 

Nejedná se pouze o networkingovou platformu, ale o prostředí, které má diskutovat aktuální témata a generovat mj. podněty pro rozhodování centrálních institucí v Česku a na Slovensku.

 

Česko-Slovenský CISO Club, jehož hlavním partnerem je japonská firma Trend Micro, se od roku 2023 bude scházet 4krát ročně, 2krát v Praze, 1krát v Brně a 1krát v Bratislavě, v počtu 30-50 účastníků. 

 

Další setkání Česko-Slovenského CISO Club proběhne v červnu v Bratislavě. 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání členů "ČESKO-SLOVENSKÉHO CISO CLUBu" 18.4. v Praze

 

Další setkání uzavřené VIP skupiny ředitelů kybernetické bezpečnosti a manažerů kybernetické bezpečnosti velkých firem a organizací v rámci Česko-Slovenského CISO Clubu proběhlo 18.4. v klubu Endorfin v Praze. CZ-SK CISO Club je jednou z hlavních platforem z portfolia kyberbezpečnostních aktivit středoevropského uskupení CEDEG. Jedná se o prostředí sdílení zkušeností a diskuse nad nejaktuálnějšími odbornými tématy digitální bezpečnosti. Tentokrát se program týkal DDOS útoků a zkušeností s nimi. Přednášejícími byli mj. Leoš Klofáč, CISO SAZKA, Filip Kolar z F5, Tomas Fejfar z ČSOB a Zdenek Grmela z T-Mobile.

Příští akcí CISO Clubu je setkání slovenské části klubu v červnu v Bratislavě.

Programem provázel předseda představenstva CEDEG, z.s. Ivo Říha a člen představenstva CEDEG, z.s. a CTO AEC Maros Barabas.

Zajištění akce: Lucie Freiberg.

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 HLAVNÍ PARTNER AKCE

 

    

 PARTNER AKCE