Modus | Home page

CZ-SK CISO CLUB

CO JE ČESKO-SLOVENSKÝ CISO CLUB?

 

Je to platforma pro setkávání ředitelů kyberbezpečnosti a kyberbezpečnostních manažerů velkých firem a organizací.

 

Při “nultém” setkání neboli besedě jádrové skupiny nově vytvořeného Česko-Slovenského CISO Club, které proběhlo dne 22.11.2022, byl tak položen základ pro pravidelná setkávání a besedy s pozvanými odbornými hosty nového VIP uskupení skupiny CSO ředitelů a kyberbezpečnostních manažerů. 

 

Nejedná se pouze o networkingovou platformu, ale o prostředí, které má diskutovat aktuální témata a generovat mj. podněty pro rozhodování centrálních institucí v Česku a na Slovensku.

 

Česko-Slovenský CISO Club, jehož hlavním partnerem je japonská firma Trend Micro, se od roku 2023 bude scházet 4krát ročně, 2krát v Praze, 1krát v Brně a 1xkrát v Bratislavě, v počtu 30-50 účastníků. 

 

 

 

Fotogalerie z předchozího setkání

 

   

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 ORGANIZÁTOR

 

    

 HLAVNÍ PARTNER AKCE